Tinh bột

Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào sau đây :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Saccarozo Đáp án đúng
  • Câu B. Dextrin
  • Câu C. Mantozo
  • Câu D. Glucozo


Giải thích câu trả lời

Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất: Saccarozo

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D