Thể tích alcol

Lên men 162 gam bột nếp (chứa 80% tinh bột). Hiệu suất quá trình lên men là 55%. Lượng ancol etylic thu được đem pha loãng thành V (lít) ancol 230. Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8g/ml. Giá trị V là (H=1; C=12; O=16)

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 220
  • Câu B. 0,275
  • Câu C. 0,220 Đáp án đúng
  • Câu D. 0,275


Giải thích câu trả lời

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nX2H5OH ;
→ nC2H5OH = (2n).ntinh bột.H% = 0,88 mol ;
→ VC2H5OH = m/D = 0,88.46/0,8 = 50,6 ml ;
→ Vrượu = 50,6.100/23 = 220 ml = 0,22 lít ;

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO LẦN 2

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6 C6H12O6 -> C2H5OH + CO2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D