Advertisement
Thảo luận 2

Phát biểu đúng

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG

Phát biểu đúng

Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.
(b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.
(c) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng
(d) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3 Đáp án đúng
 • Câu B. 2
 • Câu C. 1
 • Câu D. 4


Giải thích câu trả lời

Chọn A.
(a) Đúng, Phương trình phản ứng:
CH3NH2 + HCOOH → HCOONH3CH3 ;
C2H5OH + HCOOH ↔ HCOOC2H5 + H2O ;
NaHCO3 + HCOOH → HCOONa + CO2 + H2O;
(b) Đúng, Amilopectin chiếm từ 70 – 80% khối lượng tinh bột trong khi amilozơ chiếm từ 20 – 30% khối
lượng tinh bột.
(c) Sai, Các tripeptit trở lên (đipeptit không có phản ứng này) đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có
màu tím đặc trưng.
(d) Đúng, Anilin (C6H5NH2) là chất lỏng, sôi ở 184 độ C, không màu, rất độc, tan ít trong nước nhưng tan
nhiều trong benzen và etanol.
Vậy có 3 phát biểu đúng là (a), (b), (d).

Nguồn nội dung

THPT TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG

Liên quan tới phương trình

C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5 NaHCO3 + HCOOH => H2O + CO2 + HCOONa CH3NH2 + HCOOH => HCOONH3CH3

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5

Phát biểu đúng

Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.
(b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.
(c) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng
(d) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 2
 • Câu C. 1
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5 NaHCO3 + HCOOH => H2O + CO2 + HCOONa CH3NH2 + HCOOH => HCOONH3CH3

Phản ứng

Trong các PTHH sau, có bao nhiêu phản ứng không tạo ra chất khí?

H2O + Mg → ;

HCl + Mg(HCO3)2 → ;

C6H6 + HCl → ;

C2H5OH + HCOOH → ;

Cu + H2O + O2 + CO2 → ;

[Ag(NH3)2]OH + HCOONa → ;

AlCl3 + Mn → ;

Fe(NO3)2 + Na2CO3 →

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 5
 • Câu C. 6
 • Câu D. 7

Liên quan tới phương trình

C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5 2AlCl3 + 3Mn => 2Al + 3MnCl2 2HCl + Mg(HCO3)2 => H2O + MgCl2 + 2CO2 2Cu + H2O + O2 + CO2 => Cu2CO3(OH)2 H2O + Mg => H2 + MgO C6H6 + 2HCl => 2H2 + C6H4Cl2 Fe(NO3)2 + Na2CO3 => FeCO3 + 2NaNO3 2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa => 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

Bài tập Este

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH ( có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este ( hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 10,12
 • Câu B. 6,48
 • Câu C. 8,10
 • Câu D. 16,20

Liên quan tới phương trình

C2H5OH + CH3COOH => H2O + CH3COOC2H5 C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5

NaHCO3 + HCOOH => H2O + CO2 + HCOONa

Phát biểu đúng

Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.
(b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.
(c) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng
(d) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 2
 • Câu C. 1
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5 NaHCO3 + HCOOH => H2O + CO2 + HCOONa CH3NH2 + HCOOH => HCOONH3CH3

CH3NH2 + HCOOH => HCOONH3CH3

Phát biểu đúng

Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.
(b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.
(c) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng
(d) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 2
 • Câu C. 1
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5 NaHCO3 + HCOOH => H2O + CO2 + HCOONa CH3NH2 + HCOOH => HCOONH3CH3Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân mời người sử dụng các chất gây say nghiện, Quả Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(