Phản ứng hóa học

cho các phản ứng sau: (1) Sn + HCl loãng -------> (2) FeS + H2SO4 ( loãng) -------> (3) MnO2 + HCl đặc ----t0----> (4) Cu + H2SO4 đặc ---t0----> (5) Al + H2SO4 loãng -----> (6) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 ----> Số phản ứng mà H+ của acid đóng vai trò chất oxi hóa là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 3
  • Câu B. 5
  • Câu C. 2 Đáp án đúng
  • Câu D. 6


Giải thích câu trả lời

(1) Sn + 2HCl loãng -------> SnCl2 + H2
(5) 2Al + 6H2SO4 loãng -----> Al2(SO4)3 + 3H2

Nguồn nội dung

Bộ chuyên đề luyện thi hóa vô cơ - đại cương - Quách Văn Long.

Liên quan tới phương trình

Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2 Cu + H2SO4 -> H2O + SO2 + CuSO4 H2SO4 + KMnO4 + FeSO4 -> Fe2(SO4)3 + H2O + MnSO4 + K2SO4 HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 HCl + Sn -> H2 + SnCl2 FeS + H2SO4 -> H2S + FeSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(