Nước cứng

Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những chất nào sau đây?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Ca(HCO3)2, MgCl2.
  • Câu B. Mg(HCO3)2, CaCl2.
  • Câu C. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Đáp án đúng
  • Câu D. CaSO4, MgCl2.


Giải thích câu trả lời

Loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng

=> Nước cứng tạm thời.

Chỉ có Ca2+, Mg2+, HCO3-

=> Đáp án C

Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Liên quan tới phương trình

Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + H2O + CO2 Mg(HCO3)2 -> H2O + MgCO3 + CO2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D