Este Lipid

Khi ăn nhiều chất béo, lượng dư chất béo được :

Lớp 12 Cơ bản

  • Câu A. oxi hoá chậm thành CO2 và H2O.
  • Câu B. tích lại thành những mô mỡ. Đáp án đúng
  • Câu C. thuỷ phân thành glixerol và axit béo.
  • Câu D. dự trữ ở máu của động mạch.


Giải thích câu trả lời

- Nhờ những phản ứng sinh hóa phức tạp chất béo bị oxi hóa chậm tạo thành CO2, H2O, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
- Chất béo chưa sử dụng được tích lũy vào các mô mỡ.
- Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.
- Là nguyên liệu để tổng hợp 1 số chất khác cần thiết cho cơ thể.

Nguồn nội dung

SGK 12_NC_Lớp 12_Chương 1_Câu 29.

Liên quan tới phương trình

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học