Bài toán thể tích

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 2,24. Đáp án đúng
  • Câu B. 3,36.
  • Câu C. 4,48.
  • Câu D. 5,60.


Giải thích câu trả lời

Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2
=> nH2 = nMg = 0,1 mol
=> VH2 = 2,24 lit
Đáp án A

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT BẮC NINH - MÃ ĐỀ 132

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + Mg -> H2 + MgSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(