Bài toán khối lượng

Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 152 gam
  • Câu B. 146,7 gam
  • Câu C. 175,2 gam .
  • Câu D. 151,9 gam Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

- Ta có: nH2SO4 = nH2 = 0,15 mol;
=> mdd H2SO4 = [98.nH2SO4. 100] : C% = 147 gam.
---BTKL--> mY = mKL + mdd H2SO4 - 2nH2 151,9 g;

Nguồn nội dung

THPT CHU VĂN AN (QUẢNG TRỊ)

Liên quan tới phương trình

Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2 H2SO4 + Zn -> H2 + ZnSO4 H2SO4 + Mg -> H2 + MgSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(