Advertisement
Thảo luận 5

Công thức cấu tạo của α-amino axit

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Công thức cấu tạo của α-amino axit

X là một là α-amino axit có công thức phân tử C3H7O2N. Công thức cấu tạo của X là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. H2NCH(CH3)COOH Đáp án đúng
 • Câu B. H2NCH2CH2COOH
 • Câu C. H2NCH2COOCH3
 • Câu D. CH2=CH–COONH4Nguồn nội dung

THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Đánh giá

Công thức cấu tạo của α-amino axit

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng cộng

Hợp chất nào sau đây cộng hợp được với nước Br2 ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Anilin.
 • Câu B. metyl fomat
 • Câu C. glucozơ
 • Câu D. triolein

Nguồn nội dung

THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3NaOH + (C17H33COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H33COONa

Câu hỏi kết quả số #2

Các chất tác dụng với muối FeCl3

Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch FeCl3 ?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Ag
 • Câu B. Fe
 • Câu C. Cu
 • Câu D. Ca

Nguồn nội dung

THPT HÀ TRUNG - THANH HÓA

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2 Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 3Ca + 4H2O + 2FeCl3 → H2 + 3CaCl2 + 2Fe(OH)3


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:26:35am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(