Biểu quyết xác nhận nội dung chính xác

6H2O + 2Ga → 3H2 + 2Ga(OH)3

Biểu quyết của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Phương Trình Hóa Học sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.

Advertisement
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:14:18am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(