Biểu quyết xác nhận nội dung không chính xác

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

Biểu quyết của bạn là rất quan trọng!

Nội dung trên Phương Trình Hóa Học sẽ được hiển thị dựa trên các phiếu bâu này. Vì vậy chúng mình cần xác nhận thông tin email của bạn.

Advertisement
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:43:50am