Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ tat-ca ra KBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ tat-ca ra KBr (kali bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

KBrO3 + 6Ni(OH)23H2O + KBr + 6NiOOH

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KBrO3 + Ni(OH)2 => H2O + KBr + NiOOH  

Phương trình số #3

KNO2 + NH4Br → 2H2O + KBr + N2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KNO2 + NH4Br => H2O + KBr + N2  

Phương trình số #4

C2H4Br2 + 2KOH → C2H2 + 2H2O + 2KBr

Xúc tác: rượu

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4Br2 + KOH => C2H2 + H2O + KBr  

Phương trình số #5

2NH3 + KBrO33H2O + KBr + N2

Nhiệt độ: 450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + KBrO3 => H2O + KBr + N2  

Phương trình số #6

H2O + 3K2CO3 + 2FeBr36KBr + 3CO2 + 2FeO(OH)

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2CO3 + FeBr3 => KBr + CO2 + FeO(OH)  

Phương trình số #7

2K + MgBr → 2KBr + Mg

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K + MgBr => KBr + Mg  

Phương trình số #8

AgBr + 2KCN → KBr + KAg(CN)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgBr + KCN => KBr + KAg(CN)2  

Phương trình số #9

KCN + C2H5Br → KBr + C2H5CN

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KCN + C2H5Br => KBr + C2H5CN  

Phương trình số #10

Br2 + K2S → 2KBr + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + K2S => KBr + S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 07:11:50pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(