Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

18HCl + 4HNO3 + 3Zr → 8H2O + 4NO + 3H2ZrCl6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HNO3 + Zr => H2O + NO + H2ZrCl6  

Phương trình số #3

4HCl + Zn + 2TiOCl22H2O + ZnCl2 + TiCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Zn + TiOCl2 => H2O + ZnCl2 + TiCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

Au + 3HCl + HNO3AlCl3 + 2H2O + NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Au + HCl + HNO3 => AlCl3 + H2O + NO  

Phương trình số #5

3HCl + Fe(OH)33H2O + FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe(OH)3 => H2O + FeCl3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2HCl + MgCO3H2O + MgCl2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MgCO3 => H2O + MgCl2 + CO2  

Phương trình số #7

6HCl + [Cu(NH3)4](OH)22H2O + 4NH4Cl + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + [Cu(NH3)4](OH)2 => H2O + NH4Cl + CuCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

2HCl + BaCO3BaCl2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + BaCO3 => BaCl2 + H2O + CO2  

Phương trình số #9

HCl + KHCO3H2O + KCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KHCO3 => H2O + KCl + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

HCl + NaHSO3H2O + NaCl + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHSO3 => H2O + NaCl + SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:50:49am