Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cr là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cr (crom) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3Cr + 8F22CrF5 + CrF6

Nhiệt độ: 400°C Điều kiện khác: sau đó làm lạnh đến -150

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + F2 => CrF5 + CrF6  

Phương trình số #2

Cr + 4HNO32H2O + NO + Cr(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HNO3 => H2O + NO + Cr(NO3)3  

Phương trình số #3

4Cr + 12HCl + O22H2 + 2H2O + 4CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl + O2 => H2 + H2O + CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

Cr + 3NaNO3 + 2NaOH → H2O + 3NaNO2 + Na2CrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + NaNO3 + NaOH => H2O + NaNO2 + Na2CrO4  

Phương trình số #5

Cr + 2CrCl33CrCl2

Nhiệt độ: 250°C Dung môi: trong AlCl3 lỏng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + CrCl3 => CrCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cr + H2SO4H2 + CrSO4

Điều kiện khác: nhiệt độc cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + H2SO4 => H2 + CrSO4  

Phương trình số #7

Cr + I2CrI2

Nhiệt độ: 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + I2 => CrI2  

Advertisement
Advertisement

Phương trình số #10

2Cr + 3I22CrI3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + I2 => CrI3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:48:07am