Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2 ra HCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

11Cl2 + B4H1010HCl + 4BCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + B4H10 => HCl + BCl3  

Phương trình số #3

Cl2 + HCN → HCl + CNCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HCN => HCl + CNCl  

Advertisement

Phương trình số #4

C2H5OH + 4Cl25HCl + CCl3CHO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + Cl2 => HCl + CCl3CHO  

Phương trình số #5

C2H6 + 2Cl22HCl + C2H4Cl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H6 + Cl2 => HCl + C2H4Cl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C6H6 + 3Cl26HCl + C6Cl6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H6 + Cl2 => HCl + C6Cl6  

Phương trình số #7

4Cl2 + 4H2O + Na2S → 8HCl + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + Na2S => HCl + Na2SO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2Cl2 + 2H2O + 2KSO2F → H2SO4 + 2HCl + 2KCl + SO2F2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + KSO2F => H2SO4 + HCl + KCl + SO2F2  

Phương trình số #9

C2H4 + Cl2HCl + C2H3Cl

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + Cl2 => HCl + C2H3Cl  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:31:21am