Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế KClO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế KClO3 (kali clorat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2O + KCl → H2 + KClO3

Nhiệt độ: 70°C Điều kiện khác: Điện phân dung dịch không vách ngăn

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KCl => H2 + KClO3  

Phương trình số #2

3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH => H2O + KCl + KClO3  

Phương trình số #3

3KClO → 2KCl + KClO3

Nhiệt độ: 70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO => KCl + KClO3  

Phương trình số #4

2KCl + Ca(ClO3)22KClO3 + CaCl2

Nhiệt độ: 70 - 75°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KCl + Ca(ClO3)2 => KClO3 + CaCl2  

Phương trình số #5

KCl + NaClO3KClO3 + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KCl + NaClO3 => KClO3 + NaCl  

Phương trình số #6

Ba(ClO3)2 + 2KIO32KClO3 + Ba(IO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(ClO3)2 + KIO3 => KClO3 + Ba(IO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 05:24:22pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(