Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cl2 (clo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2ClF3Cl2 + 3F2

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ClF3 => Cl2 + F2  

Phương trình số #3

2ClF5Cl2 + 5F2

Nhiệt độ: > 250

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ClF5 => Cl2 + F2  

Advertisement

Phương trình số #4

SeCl42Cl2 + Se

Nhiệt độ: > 350

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SeCl4 => Cl2 + Se  

Phương trình số #5

SeCl4Cl2 + SeCl2

Nhiệt độ: 200 - 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SeCl4 => Cl2 + SeCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2NOCl → Cl2 + 2NO

Nhiệt độ: 25-100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NOCl => Cl2 + NO  

Phương trình số #7

2CrCl3Cl2 + 2CrCl2

Nhiệt độ: 1300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CrCl3 => Cl2 + CrCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

PbCl4Cl2 + PbCl2

Nhiệt độ: 30-100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình PbCl4 => Cl2 + PbCl2  

Phương trình số #9

2Na3RhCl63Cl2 + 6NaCl + 2Rh

Nhiệt độ: > 550

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3RhCl6 => Cl2 + NaCl + Rh  

Advertisement

Phương trình số #10

O2 + ZrCl42Cl2 + ZrO2

Nhiệt độ: 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + ZrCl4 => Cl2 + ZrO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:34:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(